III Concurs Targetes de Nadal
6/11/2018

Bases III Concurs de Targetes de Nadal Digitals

  • l. Poden participar en el concurs tots els joves amb una edat compresa entre 14 i 30 anys.
  • 2. Les característiques tecniques deis treballs presentats seran les següents:
- S'han d'enviar en format PDF o JPG.
- La tecnica empleada sera lliure, sempre que admeta la facil reproducció en format
electronic.
- S'admetran els següents formats: Pintura o dibuix (sempre que es presente digitalitzada)
fotografía digital o digitalitzada.
- En cas que l'obra guanyadora siga digitalitzada, l'autor/a haura d'enviar en format
físic per corre u ordinari o portar I' obra a I' Ajuntament de Beniarjó.
  • 3. La tematica sera el Nadal i els seus costums i tradicions principals.
  • 4. La targeta ha de ser obra original i ha de tindre caracter inedit, no publicada ni premiada en altres
concursos, i estar lliure de drets.
dades:
- Dades personals (nom, cognoms, telefon i adrec;:a).
- Fotocopia del DNI.
No s'entendran per presentades totes aquelles obres, les quals no es confirme la seua recepció amb un
corre u electronic per part de I' organització.
  • 6. L'últim dia per a presentar les targetes nadalenques sera diumenge 2 de desembre del 2018. Es podra
presentar un maxim de dues targetes per persona.
  • 7. El dia 3 de desembre totes les targetes es publicaran al Facebook de l'Espai Jove de Beniarjó sense cap
identificació personal per tal que la selecció siga objectiva.
  • 8. L'obra guanyadora sera seleccionada, per un jurat designat per la Regidoria de Joventut, entre les 5
obres més votades mitjanc;:ant un enllac;: que vos proporcionarem a través de les xarxes socia Is, fins maxim
el dia 11 de desembre del 2018 a les 24h. Si les obres no reuneixen la qualitat suficient, i el seu contingut
no és respectuós i coherent amb les bases del concurs, l'organització es reserva la possibilitat de deixar el
premi desert.
  • 9. La targeta guanyadora es donara a coneixer el dia 14 de desembre del 2018 en la mateixa pagina del
Facebook de l'Espai Jove de Beniarjó i en la pagina web de I' Ajuntament: www.beniarjo.es
  • 10. El premi a la targeta guanyadora estara dotat amb 150€. El premi estara subjecte a les retencions que
marca la llei. El treball premiat podra ser utilitzat per I' Ajuntament de Beniarjó per felicitar les festes de
Nadal, i quedara en possessió de I' Ajuntament per a la seua posterior utilització si així es decideix en algun
moment.
  • 11. La participació en aquest concurs implica plena conformitat i acceptació de les presents bases i de les
decisions preses per part de I' Ajuntament de Beniarjó.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30